Registerbeskrivning

10 § personuppgiftslagen (523/1999) Upprättad: 7.1.2010

 

1. Registerförare
Bella Luna Oy
Heikinpolventie 1
37150 Nokia
FO-nummer: 0626766-2

 2. Registrets namn
Kundregister för VAMSKO webbshop

3. Syfte med behandling av personuppgifter (registrets användningssyfte)
Syftet är att leverera webbshopens beställningar och upprätthålla ett stamkundsregister.

4. Registrets datainnehåll
Personens namn, hemort, e-postadress, användarnamn, orderhistorik

5. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter överlämnas eller flyttas inte utanför VAMSKO skoaffär.

    • You are offline. You need to regain network connectivity to continue shopping.